: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

NETWORKING


...
UT-9125D-00

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 850 nm. 550 m.

...
UT-9125DHP-00

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 850 nm. 550 m. HP

...
UT-9125D-02

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 1310 nm 2 Km.

...
UT-9125DHP-02

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 1310 nm 2 Km. HP

...
UT-9125D-10

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 10 Km.

...
UT-9125DHP-10

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 10 Km. HP

...
UT-9125D-20

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 20 Km.

...
UT-9125DHP-20

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 20 Km. HP

...
UT-9125D-40

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 40 Km.

...
UT-9125DHP-40

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 40 Km. HP

...
UT-9125D-80

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 80 Km.

...
UT-9125D-120

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 120 Km

...
UT-9113WD-20

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km

...
UT-9113WDHP-20

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km

...
UT-9114WD-20

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km

...
UT-9114WDHP-20

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km

...
UT-9113WD-40

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km.

...
UT-9113WDHP-40

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km.

...
UT-9114WD-40

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km.

...
UT-9114WDHP-40

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km.
interlink