: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

NETWORKING


...
PSG-3104A

4-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 60W); 4 GE (PoE) + 1 GE

...
PSG-3108A

8-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 140W); 8 GE (PoE)

...
PSG-3124A

24-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 380W); 24 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5008

8-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 70W); 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5008A

8-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 125W); 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5116A

16-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 300W); 16 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5124+

24-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 330W); 24 GE (PoE) + 2 SFP (GE)
interlink