: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


NETWORKING System...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 850 nm. 550 m. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 850 nm. 550 m. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 1310 nm 2 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , MM 1310 nm 2 Km. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 10 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 10 Km. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 20 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 20 Km. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 40 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1310 nm 40 Km. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 80 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 120 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km. For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km. For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km. For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km. For HP , Aruba

interlink