: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIRE ALARM CABLE


...
CB-0118

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0116

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0114

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0112

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x12 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0118R

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0116R

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...
CB-0114R

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll
interlink