: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


Telephone System...

30 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 30 18x17x8

...

50 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 50 18x17x8

...

100 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 100 27.5x21x11

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair แถม BMF 30 21.5x13.5x9

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair แถม BMF 50 22.5x19.5x9

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair แถม BMF 100 38.0x19.0x11

...

PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair แถม BMF 100 38x19.0x11

interlink