: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

Telephone System


...
UL-7601

30 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 30 18x17x8

...
UL-7602

50 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 50 18x17x8

...
UL-7603

100 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 100 27.5x21x11

...
UL-7703

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair แถม BMF 30 21.5x13.5x9

...
UL-7705

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair แถม BMF 50 22.5x19.5x9

...
UL-7710

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair แถม BMF 100 38.0x19.0x11

...
UL-7719

PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair แถม BMF 100 38x19.0x11
interlink