: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

Telephone System


...
UL-4311

TELEPHONE CONNECTION MODULE 10 Pair (TOT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอลโทรศัพท์สีเทา)

...
UL-4321

TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pair (TOT Spec # OES 002 001 02) (เทอร์มินอลโทรศัพท์สีขาว)

...
UL-4121

INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 10 Pair CAT 6 (TOT Spec # OES 002 001 02 (เทอร์มินอล CAT 6 10 คู่สาย)

...
UL-4123

INTELLIGENT DISCONNECTION MODULE 8 Pair CAT 6 (TOT Spec # OES 002 001 02 (เทอร์มินอล CAT 6 8 คู่สาย)

...
UL-4331

TELEPHONE CONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)

...
UL-4332

TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)

...
UL-4336

TELEPHONE CONNECTION MODULE / SET 8 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)

...
UL-4338

TELEPHONE DISCONNECTION MODULE / SET 10 Pair พร้อมป้ายชื่อ พลาสติก เปิด - ปิด (เทอร์มินอล+ป้ายชื่อ)

...
UL-4601

LABEL HOLDER (Mount on Frame) (โมดุลป้ายชื่อพลาสติกบอกแถว)

...
UL-4631

HINGED LABEL HOLDER (Mount on Module) (ป้ายชื่อพลาสติก เปิด-ปิดได้ ใช้ใส่บอกชื่อคู่สาย)

...
UL-5110

TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair EMPTY (แมกกาซีนเปล่า)

...
UL-5411

TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair load with 230 V-5A/5KA ARRESTER (ชุดป้องกันฟ้าผ่าครบชุด)

...
UL-5317

3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe (TOT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA)

...
UL-5319

3 pole ARRESTER, 230V-10A/10KA with fail-safe (TOT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA)

...
UL-5512

FIVE ELECTRODE PROTECTOR (TOT Spec # OES 002 036 02 (ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบพิเศษ ป้องกันฟ้าผ่าได้หลายครั้ง)

...
UL-5716

Earth Bar 10 Pair (ใช้คู่กับ Five Electrode) ใช้ต่อลง ground กรณีติดตั้ง Five Electorde Protector

...
UL-8802

INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor

...
UL-8902

2 - pole Test cord 2/2, Plug to Alligator clip

...
UL-8904A

4 - pole Test cord 2/4, Plug to Open End

...
UL-8932

2 - pole Plug Assembly Kit
interlink