: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LINK RACK


...
CH-10304A

PDU 4 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10306A

PDU 6 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10312A

PDU 12 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10320A

PDU 20 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10406

PDU 6 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10412

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10512

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10420

PDU 20 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10806

PDU 6 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10812

PDU 12 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10820

PDU 20 Universal Outlet (CircuIt Breaker 32A+V-A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12406

PDU 6 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12412

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12412-32A

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12420

PDU 20 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12820

PDU 20 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ V-A+ Power Plug 32A รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์ และ Volt-Amp

...
CH-20920

Network PDU 20 Universal Outlet (Circuit Brecker 32A + Current-Voltage-Energy Meter) รางไฟ Data Center เหมาะกับ Server ใน Data Center

...
CK-12250

Front Mount Shelf Deep 25 cm. ถาดยึดหน้า

...
CK-12350

Front Mount Shelf Deep 35 cm. ถาดยึดหน้า

...
CK-20350

Fix Shelf for RACK 60 cm. Deep 35 cm. ถาดยึด 4 มุม
interlink