: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LINK RACK


...
CH-60615CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 15U, (60 x 60 cm.) 60 x 60 x 88

...
CH-60627CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 27U, (60 x 60 cm.) 60 x 60 x 140

...
CH-60642CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (60 x 60 cm.) 60 x 60 x 207

...
CH-60815CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 15U, (60 x 80 cm.) 60 x 80 x 88

...
CH-60827CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 27U, (60 x 80 cm.) 60 x 80 x 140

...
CH-60842CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (60 x 80 cm.) 60 x 80 x 207

...
CH-60927CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 27U, (60 x 90 cm.) 60 x 90 x 140

...
CH-60942CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (60 x 90 cm.) 60 x 90 x 207

...
CH-61042CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (60 x 100 cm.) 60 x 100 x 207

...
CH-61142CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (60 x 110 cm.) 60 x 110 x 207

...
CH-80842CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (80 x 80 cm.) 80 x 80 x 207

...
CH-81042CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (80 x 100 cm.) 80 x 100 x 207

...
CH-81142CW

LINK 19” CURVE-WAVE RACK 42U, (80 x 110 cm.) 80 x 110 x 207
interlink