: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LINK RACK


...
CH-60615GS

LINK 19” GLASS RACK 15U, (60 x 60 cm.) Black 60 x 60 x 88

...
CH-60627GS

LINK 19” GLASS RACK 27U, (60 x 60 cm.) Black 60 x 60 x 140

...
CH-60636GS

LINK 19” GLASS RACK 36U, (60 x 60 cm.) Black 60 x 60 x 180

...
CH-60642GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (60 x 60 cm.) Black 60 x 60 x 207

...
CH-60815GS

LINK 19” GLASS RACK 15U, (60 x 80 cm.) Black 60 x 80 x 88

...
CH-60827GS

LINK 19” GLASS RACK 27U, (60 x 80 cm.) Black 60 x 80 x 140

...
CH-60842GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (60 x 80 cm.) Black 60 x 80 x 207

...
CH-60927GS

LINK 19” GLASS RACK 27U, (60 x 90 cm.) Black 60 x 90 x 140

...
CH-60942GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (60 x 90 cm.) Black 60 x 90 x 207

...
CH-61042GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (60 x 100 cm.) Black 60 x 100 x 207

...
CH-61142GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (60 x 110 cm.) Black 60 x 110 x 207

...
CH-80842GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (80 x 80 cm.) Black 80 x 80 x 207

...
CH-81042GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (80 x 100 cm.) Black 80 x 100 x 207

...
CH-81142GS

LINK 19” GLASS RACK 42U, (80 x 110 cm.) Black 80 x 110 x 207
interlink