: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UF-2800

3 Hole Fiber STRIPPER, New Style คีมปอกไฟเบอร์

...
UF-2803

Fiber STRIPPER,250-900 um ,Original คีมปอกไฟเบอร์

...
UF-2804

KEVLAR SCISSORS, Original กรรไกรตัดเคฟล่าร์

...
UF-2805

KEVLAR SCISSORS, New Style กรรไกรตัดเคฟล่าร์

...
UF-2806

ST,SC,FC,LC CRIMPING TOOL, Original คีมบีบ ปลอกรัดสาย

...
UF-2808

CARBIDE SCRIPE TOOL ปากกาตัดแก้ว

...
UF-2810

HAND POLISHING DISH for ST, Original จานโลหะรองขัดหัว ST

...
UF-2812

HAND POLISHING DISH for SC, FC Original จานโลหะรองขัดหัว SC, FC

...
UF-2813

HAND POLISHING DISH for LC Original จานโลหะรองขัดหัว LC

...
UF-2814

RUBBER Polish Working PAD, Original แผ่นยางรองขัด

...
UF-2816

Glass Polish Working PAD, Original แผ่นแก้วรองขัด

...
UF-2818

F.O.Buffer Tube STRIPPER, New Style คีมปอก Loos Tube

...
UF-2820

FTTH Drop Fiber STRIPPER, New Style คีมปอกสาย FTTH Drop Wire

...
UF-2821

Wipe PAPER กระดาษเช็ดหัวและสาย

...
UF-2822

Kimwipe Cleaning Wipe Paper (280 pcs/box) กระดาษเช็ดหัวภายนอก

...
UF-2824

F.O. Connector Cleaner Cassette (500 Connectors) ตลับเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...
UF-2828-1

F.O. One Click Cleanner 1.25 mm (800 Connector) for LC ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...
UF-2828-2

F.O. One Click Cleanner 2.5 mm (800 Connector) for SC, ST, FC ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...
UF-2829-1

F.O. Clean Stick 1.25 mm (25 pcs/pkg) ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...
UF-2829-2

F.O. Clean Stick 2.5 mm (25 pcs/pkg) ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว