: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

3 Hole Fiber STRIPPER, New Style คีมปอกไฟเบอร์

...

Fiber STRIPPER,250-900 um ,Original คีมปอกไฟเบอร์

...

KEVLAR SCISSORS, Original กรรไกรตัดเคฟล่าร์

...

KEVLAR SCISSORS, New Style กรรไกรตัดเคฟล่าร์

...

ST,SC,FC,LC CRIMPING TOOL, Original คีมบีบ ปลอกรัดสาย

...

CARBIDE SCRIPE TOOL ปากกาตัดแก้ว

...

HAND POLISHING DISH for ST, Original จานโลหะรองขัดหัว ST

...

HAND POLISHING DISH for SC, FC Original จานโลหะรองขัดหัว SC, FC

...

HAND POLISHING DISH for LC Original จานโลหะรองขัดหัว LC

...

RUBBER Polish Working PAD, Original แผ่นยางรองขัด

...

Glass Polish Working PAD, Original แผ่นแก้วรองขัด

...

F.O.Buffer Tube STRIPPER, New Style คีมปอก Loos Tube

...

FTTH Drop Fiber STRIPPER, New Style คีมปอกสาย FTTH Drop Wire

...

Wipe PAPER กระดาษเช็ดหัวและสาย

...

Kimwipe Cleaning Wipe Paper (280 pcs/box) กระดาษเช็ดหัวภายนอก

...

F.O. Connector Cleaner Cassette (500 Connectors) ตลับเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...

F.O. One Click Cleanner 1.25 mm (800 Connector) for LC ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...

F.O. One Click Cleanner 2.5 mm (800 Connector) for SC, ST, FC ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...

F.O. Clean Stick 1.25 mm (25 pcs/pkg) ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

...

F.O. Clean Stick 2.5 mm (25 pcs/pkg) ตัวเช็ดหัวที่ขัดแล้ว

interlink