: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

MPO FIBER PATCH PANEL , 3 x LGX SLOT , SLIDE ถาด Slide 3 ช่อง LGX

...

OM3 , 12C MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

OM3 , 24C, 2 X MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

OM4 , 12C MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

OM4 , 24C, 2 X MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

SM , 12C MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

SM , 24C, 2 X MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

Extreme HI-D, MPO Fiber Patch Panel, Unloaded, 144 Core

...

Extreme HI-D, MPO Fiber Patch Panel, Unloaded, 288 Core

...

Extreme HI-D, MPO Fiber Patch Panel, Unloaded, 576 Core

...

OM3, 12C MPO - LC, Extreme Hi-D, MPO CASSETTE

...

OM4, 12C MPO - LC, Extreme Hi-D, MPO CASSETTE

...

OM5, 12C MPO - LC, Extreme Hi-D, MPO CASSETTE

...

OS2, 12C MPO - LC, Extreme Hi-D, MPO CASSETTE

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM4 Patch Cord 1 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM4 Patch Cord 2 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM4 Patch Cord 3 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM4 Patch Cord 5 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM5 Patch Cord 1 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM5 Patch Cord 2 m.

interlink