: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9201B

F.O. Simplex 0.9 mm 1 Core, SM 9/125m m, for pigtail, OS2 2,000 M.*

...
UFC9201LSZH

F.O. Simplex 3.0 mm. 1 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9202LSZH

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9204LSZH

F.O. Distribution 4 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9206LSZH

F.O. Distribution 6 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9212LSZH

F.O. Distribution 12 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9224LSZH

F.O. Distribution 24 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC5202LSZH

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Grey 2,000 M.

...
UFC5204LSZH

F.O. Distribution 4 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC5206LSZH

F.O. Distribution 6 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC5212LSZH

F.O. Distribution 12 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC4202

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, XG 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 2,000 M.

...
UFC4204

F.O. Distribution 4 Core, GX 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...
UFC4206

F.O. Distribution 6 Core, GX 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...
UFC4212

F.O. Distribution 12 Core, X G 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...
UFC3202

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 2,000 M.

...
UFC3204

F.O. Distribution 4 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...
UFC3206

F.O. Distribution 6 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...
UFC3212

F.O. Distribution 12 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...
UFC2204

F.O. Distribution 4 Core, OM5 50/125m m, LSZH-FR, OM5 1/2,000 M.*