: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

24 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 2 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...

48 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 4 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...

72 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 6 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...

96 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 4 Tray (24F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...

12 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 1 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L21 x W15 x H3.0 cm.

...

24 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 2 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...

48 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 4 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...

72 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 6 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...

96 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 4 Tray (24F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...

Spare Splice Tray (Plastic) 12 Fiber used for Dome Closure Spare Part

...

Spare Splice Tray (Plastic) 24 Fiber used for Dome Closure Spare Part

...

Spare Splice Tray (Plastic) 12 Fiber used for Horizontal Closure Spare Part

...

Spare Splice Tray (Plastic) 24 Fiber used for Horizontal Closure Spare Part

...

Fusion Splice Protector Sleeve, L= 60 mm O.D. 2.5 mm. (12 Pcs / Pkg )

...

Fusion Splice Protector Sleeve, L= 60 mm O.D. 5.0 mm. สำหรับต่อสายตรง (10 Pcs / Pkg )

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 12-24F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 24-48F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 48-72F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 72-96F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 120F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

interlink