: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9704MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 4 Core, OS2 2/3/4,000 M.*

...
UFC9706MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 6 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9712MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 12 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9724MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 24 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9706CM

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 6 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9712CM

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 12 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9724CM

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 24 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9748CM

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 48 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9760CM

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 60 Core, OS2 4,000 M.*