: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9704A

F.O. MINI ARSS, Armored 4 Core, OS2, 3-twisted Tube 2/3/4,000 M.*

...
UFC9706A

F.O. MINI ARSS, Armored 6 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9712A

F.O. MINI ARSS, Armored 12 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9724A

F.O. MINI ARSS, Armored 24 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9706MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 6 Core, OS2, Single Jacket 2/3/4,000 M.*

...
UFC9712MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 12 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9724MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9748MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9760MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9724MAD

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*

...
UFC9748MAD

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*