: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. Simplex 0.9 mm 1 Core, SM 9/125m m, for pigtail, OS2 2,000 M.*

...

F.O. Simplex 3.0 mm. 1 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Distribution 4 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Distribution 6 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Distribution 12 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Distribution 24 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Grey 2,000 M.

...

F.O. Distribution 4 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...

F.O. Distribution 6 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...

F.O. Distribution 12 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, XG 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 2,000 M.

...

F.O. Distribution 4 Core, GX 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...

F.O. Distribution 6 Core, GX 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...

F.O. Distribution 12 Core, X G 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 1/2,000 M.*

...

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 2,000 M.

...

F.O. Distribution 4 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...

F.O. Distribution 6 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...

F.O. Distribution 12 Core, OM4 50/125m m, LSZH-FR, OM4 1/2,000 M.*

...

F.O. Distribution 4 Core, OM5 50/125m m, LSZH-FR, OM5 1/2,000 M.*

interlink