: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9824MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9848MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9860MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9872MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9824MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9848MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9860MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9872MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*