: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9504DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 4 Core, OS2 4,000 M

...
UFC9506DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 6 Core, OS2 4,000 M

...
UFC9512DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 12 Core, OS2 4,000 M

...
UFC5504DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 4 Core, OM2 4,000 M. *

...
UFC5506DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 6 Core, OM2 4,000 M.

...
UFC5512DSA

F.O. CTV Drop Wire, Stranded, Armored 12 Core, OM 4,000 M.

...
UFC9504MDA

F.O. CTV Drop Wire, Solid, 3 Tube, Armored 4 Core, OS2 4,000 M.*

...
UFC9506MDA

F.O. CTV Drop Wire, Solid, 3 Tube, Armored 6 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9512MDA

F.O. CTV Drop Wire, Solid, 3 Tube, Armored 12 Core, OS2 4,000 M.

...
UFC9524MDA

F.O. CTV Drop Wire, Solid, 3 Tube, Armored 24 Core, OS2 2/3/4,000 M.*