: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9504OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 4 Core, LSZH-FR, OS2 2/3/4,000 M.*

...
UFC9506OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9512OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 12 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC5504OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 4 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.*

...
UFC5506OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 6 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5512OI

F.O. Outdoor / Indoor, Drop Wire 12 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.