: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 4 Core, OS2 2/3/4,000 M.*

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 6 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 12 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 24 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 6 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 12 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 24 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 48 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 60 Core, OS2 4,000 M.*

interlink