: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. MINI ARSS, Armored 4 Core, OS2, 3-twisted Tube 2/3/4,000 M.*

...

F.O. MINI ARSS, Armored 6 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...

F.O. MINI ARSS, Armored 12 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...

F.O. MINI ARSS, Armored 24 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 6 Core, OS2, Single Jacket 2/3/4,000 M.*

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 12 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 216 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*

...

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*

interlink