: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC9304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9324M

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OS2, Multi-Tube 4,000 M.

...
UFC5304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5324M

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OM2, Multi-Tube 4,000 M.*

...
UFC4304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.*

...
UFC4306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC4312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC3304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.*

...
UFC3306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...
UFC3312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.