: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

COAXIAL (RG) System


...
UC-0026

BNC PLUG RG 6 , (Male) CRIMP Type (ใช้ได้กับ 5C-2V Cable)คีมบีบแน่น UC-8116A

...
UC-0002

BNC PLUG RG58, (Male) CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8118A

...
UC-0004

BNC PLUG RG59/62, (Male) CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8116A

...
UC-0028

BNC PLUG RG 11, (Male) CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8118A

...
UC-0036

BNC JACK RG 6, (Female) Bulkhead, CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8116

...
UC-0046

BNC PLUG RG 6 (Male) , COMPRESSION Typeคีมอัดกันน้ำเข้า TC-2315 หรือ UC-8289

...
UC-0044

BNC PLUG RG59/62 (Male), COMPRESSION Typeคีมอัดกันน้ำเข้า TC-2315 หรือ UC-8289

...
UC-0062

F-Type (Male) RG 6 , TWIST Typeใช้มือหมุนบิดได้

...
UC-0052

F-Type (Male) RG 59, TWIST Typeใช้มือหมุนบิดได้

...
UC-0082

F-Type (Male) RG 11, TWIST Typeใช้มือหมุนบิดได้

...
UC-0064

F-Type (Male) RG 6 , CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8116A

...
UC-0054

F-Type (Male) RG 59, CRIMP Typeคีมบีบแน่น UC-8116A

...
UC-0066

F-Type CONNECTOR for RG 6 , COMPRESSION Typeคีมอัดกันน้ำ TC-2315 หรือ UC-8289

...
UC-0056

F-Type CONNCETOR for RG 59, COMPRESSION Typeคีมอัดกันน้ำ TC-2315 หรือ UC-8289

...
UC-0086

F-Type CONNECTOR for RG 11, COMPRESSION Typeคีมอัดกันน้ำ UC-8289

...
UC-0010

BNC Bulk Head Splice Adapterตัวเมีย 2 ด้าน ยึดแผง

...
UC-0092

F-Type Bulk Head Splice Adapterตัวต่อ F-Type 2 ทาง

...
UC-0094

F-Type to BNC ADAPTERตัวต่อ F-Type to BNC

...
UC-0096

F-Type to TV, Male ADAPTERตัวต่อ F-Type to หัว TV

...
UC-0087

TV (Pal) Connector RG 6 / RG 59, Twist Typeใช้มือหมุนบิดได้
interlink