: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

COAXIAL (RG) System


...
CB-0111A

RG 11/U Cable, 90% Shield, White Jacket ADVANCE 500m./Roll

...
CB-0110

RG 11/U Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Roll

...
CB-0111AP

RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black Jacket ADVANCE 500m./Roll

...
CB-0110P

RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Roll

...
CB-0111AM

RG 11/U Outdoor, 90% Shield, Black w/Messenger ADVANCE 500m./Roll

...
CB-0110M

RG 11/U Outdoor, 95% Shield, Black w/Messenger MILITARY 500m./Roll

...
CB-0102

RG 58 C/U Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Reel in Bx.

...
CB-0104

RG 59 Cable, 95% Shield, Black Jacket MILITARY 500m./Reel in Bx.

...
CB-0106F

FLEX. STRANDED 75 Ohm, White (สายอ่อน) ADVANCE 100m./Easy Bx

...
CB-0105HF-1

FLEX. SOLID 75 Ohm, White, for Patch Cord (สายนิ่ม) STANDARD 100m./Easy Bx

...
CB-0104F

FLEX. STRANDED 75 Ohm, Black, for ELEVATOR(RG59) MILITARY 500m./Reel in Bx.
interlink