: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


COMMSCOPE...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 6 CORE, SM, 9/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 12 CORE, SM, 9/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 24 CORE, SM, 9/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 6 CORE, OM3, 50/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 12 CORE, OM3, 50/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 24 CORE, OM3, 50/125, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 6 CORE OM4, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 12 CORE OM4, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR/OUTDOOR CABLE 24 CORE OM4, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 6 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 12 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / DUCT CABLE 24 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 6 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 12 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 24 CORE SM, 9/125 1000* M. /Reel

...

F.O. OUTDOOR / ARMORED CABLE 24 CORE SM, MULTI-TUBE 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 6 CORE OM4, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 12 CORE OM4, LSZH 1000* M. /Reel

...

F.O. INDOOR / DISTRIBUTION CABLE 24 CORE OM4, LSZH1000* M. /Reel

interlink