: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


LINK RACK...

PDU 4 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 6 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 12 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 20 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 6 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 6 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 Universal Outlet (CircuIt Breaker 32A+V-A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 6 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ V-A+ Power Plug 32A รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์ และ Volt-Amp

...

Network PDU 20 Universal Outlet (Circuit Brecker 32A + Current-Voltage-Energy Meter) รางไฟ Data Center เหมาะกับ Server ใน Data Center

...

Front Mount Shelf Deep 25 cm. ถาดยึดหน้า

...

Front Mount Shelf Deep 35 cm. ถาดยึดหน้า

...

Fix Shelf for RACK 60 cm. Deep 35 cm. ถาดยึด 4 มุม

interlink