: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


LINK RACK...

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 37.0

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 50.5

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 64.0

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 37.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 50.5

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 64.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

interlink