: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

...

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ จัดงานบุญใหญ่ ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 รวมใจชาวตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ณ ถิ่นบ้านเกิด เป็นมหากุศล 2 แห่ง ใน 1 วัน

news
13/11/2023

อิ่มบุญกันถ้วนหน้า บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รวมใจชาวอำเภอตะพานหิน สืบทอดพระพุทธศาสนา และนับเป็นการทำนุบำรุงประเพณีที่สำคัญของไทย จัดงานบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพถวายพระกฐินพระราชทาน ณ ถิ่นฐานบ้านเกิดที่จังหวัดพิจิตร


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และวัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ และ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จะนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตรของบริษัทฯ ตลอดจนญาติมิตร ประชาชนในชุมชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ สมทบถวายเพื่อสร้างใหม่ และซ่อมแซมศาลาการเปรียญ และเสนาสนะสถานที่ทรุดโทรม รวมทั้งซ่อมแซมอุโบสถกุฏิสงฆ์ ภายในวัด ทั้งวัดหนองพะยอม และวัดพรหมประสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การศึกษาพระภิกษุ สามเณร ใช้ประกอบศาสนกิจ และเกื้อกูลกิจกรรมของชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเพณี และการศึกษาของเยาวชน และประชาชนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป

ในปี 2566 นี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร พร้อมกับคนรักบ้านเกิดเข้าร่วมพิธี รับบุญมหากุศลสุดยิ่งใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง ใน 1 วัน อย่างล้นหลาม โดยมี ยอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,762,250 บาท เมื่อวันที่ (11 พ.ย. 66) ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ช่วยมาปกป้องคุ้มครองท่าน และครอบครัว  ที่มีศรัทธา และได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญร่วมกัน ขอให้พบแต่สิ่งที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการด้วยเทอญ...


ข่าวสารและกิจกรรม Tips and Trick


interlink