คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานสัมมนา “Smart Infrastructure for Smart City” โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์ที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ว่าองค์ประกอบสำคัญมีอะไรบ้าง ซึ่งเริ่มตั้งแต่โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน การเตรียมพร้อมของ Digital Infrastructure ที่เป็นปัจจัยหลัก เพื่อรองรับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน และให้ผลลัพธ์ในกระบวนการ พร้อมกับการดำเนินการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยโดยตรง

    ทั้งนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จึงได้เรียนเชิญ ดร. วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Networking มาบรรยายให้เห็นภาพของ Smart City ที่จะเกิดขึ้น ประกอบไปด้วย Smart features รวมถึงวิธีการ Implement และยังให้ความรู้เรื่องการออกแบบวางแผนจัดการกับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อต่อยอดให้กับเทคโนโนยีในอนาคตได้อย่างไม่มีสะดุด พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากทั้งใน และต่างประเทศมาแชร์ให้เห็นภาพ รวมถึงแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการสร้างพื้นฐานโครงข่ายอัจฉริยะ อีกทั้ง ยังได้เชิญ คุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์  ผู้จัดการภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มาร่วมแชร์ Site Reference และโปรเจคสำคัญที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้มีส่วนร่วมพัฒนา ออกแบบโครงการนำร่อง Smart City ต่าง ๆ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 243 คน และสุดท้ายยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาพูดคุย พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ และปรึกษาปัญหาที่ได้พบกับทางวิทยากรอย่างเป็นกันเองอีกด้วย ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565