บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ และทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวริษา อนันตรัมพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป เผยผลประกอบการไตรมาส 1/65 เปิดตัวสวยทำรายได้รวม 1,427.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.78% และมีกำไรแตะ 84.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.24% เติบโตรับกระแสเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาอย่างก้าวล้ำ และรวดเร็ว

   โดยธุรกิจจัดจำหน่าย รายได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 20.31% มีปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน ที่ทำให้ลูกค้ามีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบ โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ไปทดแทนสินค้าเดิมกันเพิ่มมากขึ้น ต่อมา ธุรกิจโทรคมนาคม มีรายได้เติบโต 17.51% ซึ่งเป็นผลจากการเข้าสู่ยุคของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และต่อยอดความสำเร็จสร้าง New S-curve โดยอาศัยจุดแข็งของการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี สุดท้าย ธุรกิจวิศวกรรม มีรายได้รวม 155.95 ล้านบาท มาจากการทยอยรับรู้รายได้ของงานโครงการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่สำคัญ ๆ ในมือ (Backlog) กว่า 10 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ คาดจะทยอยส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมในไตรมาส 2/65 นี้เป็นต้นไป และล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU เพื่อเริ่มดำเนินงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยพุทธมณฑล มูลค่า 617 ล้านบาท รวมถึงมุ่งเดินหน้าคว้างานโครงการสายเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า มูลค่า 1,786 ล้านบาท เพื่อเติม Backlog จึงทำให้มั่นใจได้ว่า แนวโน้มรายได้และกำไรในปี 2565 นี้ จะเติบโตต่อเนื่องอย่างแน่นอน