ปัจจุบันตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย มีอัตราที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งานทั้งภาคการเกษตร และครัวเรือน  ทำให้การวางจำหน่ายแผงและสายโซลาร์เซลล์มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เอง ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านสายสัญญาณของประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการนำสายโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลเข้ามาวางจำหน่าย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้สินค้าที่มีคุณภาพไปใช้งานได้ในระยะยาว

โดยสาย LINK SOLAR นั้น ได้รับรองมาตรฐาน IEC 62930 และ EN 50618 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของสายไฟฟ้าสำหรับใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ ที่แรงดันไฟฟ้า 1.5kV DC ที่เป็นข้อกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถนำสายโซลาร์เซลล์ไปใช้ติดตั้งงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และปัจจุบันที่สำคัญสาย LINK SOLAR นั้นผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62440, IEC 60364-5-51 ระดับ AD8 ซึ่งเป็นการทดสอบความทนทานต่อความดันน้ำได้ในระดับ 10 kPa หรือที่ความลึกประมาณ 1 เมตร โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เปลือกนอกของสายยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสายยังคงสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

มาตรฐาน AD8 คืออะไร ?

   การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62440 : AD8 ระบุให้สายไฟฟ้าสามารถอยู่ภายใต้แรงดันน้ำได้มากกว่า 10 kPa ( kilopascal ) หรือ 1 เมตร ในกรณีที่ต้องการติดตั้งงานในน้ำ เช่น สระน้ำ  หรือบ่อน้ำ เป็นต้น โดยมีวิธีการทดสอบ คือ การนำสาย LINK SOLAR หย่อนลงในน้ำตามแนวขวาง เพื่อให้ได้ความลึก มากกว่า หรือเท่ากับ 1 เมตร ซึ่งระดับความลึกที่ 1 เมตรนั้น จะสามารถทดสอบได้ว่า สายจะสามารถทนต่อแรงดันน้ำมากกว่า 10 kPa ( kilopascal ) หรือ 1 เมตร ได้หรือไม่ ? แล้วจึงทำการปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการทดสอบการใช้งานของสาย

   จากการทดสอบ พบว่า LINK SOLAR  สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ขณะที่สายอยู่ใต้น้ำในระดับความลึกดังกล่าว ซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ระดับ AD8 จึงเป็นการยืนยันว่าสายของ LINK สามารถนำไปใช้งานในระบบโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ไม่ว่าจะติดตั้งประเภท SOLAR ROOFTOP และ SOLAR FARM  LINK SOLAR สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งาน มีความทนทาน ใช้งานได้สมบุกสมบัน พร้อมรับประกัน 30 ปี