คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เปิดงานสัมมนา “FTTx / PON Open Cabling Digital Infrastructure for Condominium and Hotel” เจาะลึกเรื่อง Digital Infrastructure และ Solution ที่เหมาะสม สร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับกับกระแสความต้องการในอนาคต ให้กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อทำให้โครงการต่างๆมีจุดขายที่แตกต่างในมุมของเทคโนโลยี  โดย ดร. วิรินทร์  เมฆประดิษฐสิน กูรูของประเทศไทยด้านICT  ลำดับต้น ๆ ของประเทศไทยมาให้ความรู้ด้านการออกแบบ Cabling Digital Infrastructure สำหรับกลุ่มคอนโดมีเนียม อาคารสูง โรงแรม สำนักงาน และโครงการต่าง ๆ ให้เข้าใจในเทคโนโลยี PON (Passive Optical Network) และ GPON รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และรู้วิธีการออกแบบ และเลือกใช้อุปกรณ์  PON และ GPON สำหรับทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการออกแบบติดตั้ง PON และ GPON พร้อมแนะนำ Solution ที่เหมาะกับงานโครงการในแต่ละรูปแบบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงในการออกแบบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ทั้งนี้ยังได้เชิญ คุณวรา เกยุรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการ และผลิตภัณฑ์กลุ่มโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล ฯ มาร่วมนำเสนอ Site Reference ที่เลือกใช้ สายสัญญาณ LINK มาตรฐานสหรัฐอเมริกา กับโรงแรมเชอราตัน ที่ มัลดีฟ  และโรงแรมเชนต่างๆ ใน ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย ที่ตัดสินใจ ใช้ Solution ต่างๆจากผลิตภัณฑ์ LINK  และ เพื่อนำไปใช้กับระบบ Cabling and Networking ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับโครงการต่อไป