ทุกหลักสูตร ฟรี ! จาก LINK ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1  ทั้งด้านสินค้าและบริการ ด้วย 9 หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ล่าสุด ปี 2022 พร้อมอัปเดตทุกเนื้อหา การันตีคุณภาพด้วยใบ CERTIFICATE  จาก LINK 

    พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ครบทุก Solution รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แบบเจาะลึกทุกรายละเอียด โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น จนถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และแถมอีก 2 หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม ได้ที่ : http://bit.ly/35ZSICn


1. LINK BASIC LAN CABLING (LBLC)
    เจาะลึก พร้อมทำความรู้จักสินค้า และอุปกรณ์ เรื่องสายสัญญาณที่ใช้ในระบบ LAN เพื่อให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในการเลือกใช้สายสัญญาณผ่านระบบ LAN และสายสัญญาณชนิดทองแดงประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Multi-core, Multi-pair, BAS, Fire Alarm, Speaker รวมถึงการเลือกใช้ ตู้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 19” RACK เพื่อจัดเก็บระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โดยจะบอกถึงรายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร

    บุคคลทั่วไป พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานจัดซื้อ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร 
เจ้าหน้าที่ IT และบุคคลที่ต้องการมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสายสัญญาณทองแดง

เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร
- เรียนรู้ความสำคัญของระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐาน
- การเลือกใช้สายสัญญาณระบบ LAN ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้อุปกรณ์เชื่อมต่อ แผงกระจายสาย หัวต่อ สายพ่วง เครื่องมือ และเครื่องทดสอบ
- เรียนรู้สายสัญญาณระบบ Security ระบบ Control และระบบประกอบในอาคาร Multi-core, Multi-pair, BAS, Fire Alarm, Speaker
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการเลือกใช้สายสัญญาณ Solar Cable และ Connector
- การเลือกใช้ตู้เก็บอุปกรณ์ 19’ RACK และอุปกรณ์ประกอบ


รูปแบบการอบรม

09.00 น. – 15.30 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ 
On-site
- บรรยายพร้อมสาธิตกับอุปกรณ์จริง
- ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนตามข้อกำหนด


2. LINK BASIC FIBER OPTIC CABLING (LBFC)
    เจาะลึก ความสำคัญของสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง และรู้จักสินค้ากับอุปกรณ์ เพื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นพื้นฐานในการเลือกใช้สายสัญญาณ Fiber Optic และอุปกรณ์ เครื่องมือทั้งหมด รวมถึงการเลือกใช้ตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK เพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 

    บุคคลทั่วไป พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานจัดซื้อ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร
เจ้าหน้าที่ IT และบุคคลที่ต้องการมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง

เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร
- เรียนรู้ความสำคัญของระบบสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง
- เรียนรู้การเลือกใช้สายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสงให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้สายใยแก้วนำแสงภายใน และภายนอกอาคาร
- เรียนรู้สายใยแก้วนำแสงสำหรับท่อฝังดิน และแขวนเสาไฟฟ้าทุกชนิด
- เรียนรู้สายใยแก้วนำแสง FTTH ประเภทหัวต่อ และอุปกรณ์ทั้งหมด
- เรียนรู้เครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ใช้ในระบบ
- เรียนรู้การเลือกใช้ตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK 

รูปแบบการอบรม

09.00 น. – 15.30 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site
- บรรยายพร้อมสาธิตกับอุปกรณ์จริง
- ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนตามข้อกำหนด


3. LINK BASIC SWITCH & ACCESS POINT (LBSA+)
    เจาะลึก พื้นฐานระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการทำงานอย่างละเอียด ในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ SWITCH, PoE Switch, Industrial Switch อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) เพื่อช่วยให้เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานจัดซื้อ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT 
และบุคคลที่ต้องการมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (SWITCH) อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT)


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร
- เรียนรู้โครงสร้างและชนิดของระบบเครือข่ายเบื้องต้น
- เรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สาย
- Network Switch Technology
- LINK Network Switch Product
- LINK Commercial Network Switch
- เทคโนโลยี PoE กับ LINK PoE Network Switch และ LINK Industrial PoE Network Switch
- LINK WiFi Access point Product
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP, SFP+, Media Converter, HD CCTV & HDMI Converter
การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกประเภท เพื่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


รูปแบบการอบรม

09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site
- บรรยายพร้อมสาธิตกับอุปกรณ์จริง
- ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนตามข้อกำหนด


4. LINK ADVANCED LAN CABLING (LALC)
    เจาะลึกมาตรฐาน OPEN CABLING และสายสัญญาณระบบ LAN เรียนรู้การใช้งานในระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทดสอบ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน Open Cabling และรายละเอียดของสายสัญญาณในระบบ LAN พร้อมทั้งมีการฝึกภาคปฏิบัติเชื่อมต่อการเข้าหัวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงเรียนรู้การวัดและทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ร่วมกับตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT 
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LBLC 


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- เรียนรู้มาตรฐานสายสัญญาณระบบ OPEN CABLING
- เรียนรู้มาตรฐานสายสัญญาณระบบ LAN และแนวโน้มในอนาคต
- เรียนรู้การติดตั้งสายสัญญาณระบบ LAN ตามมาตรฐาน
- เรียนรู้การวัด พร้อมทดสอบด้วยเครื่องมือตามมาตรฐานสากล
- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อ การติดตั้งใช้งานระบบ LAN และการติดตั้งอุปกรณ์ สายสัญญาณร่วมกับตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK


รูปแบบการอบรม

09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ฯ
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
- ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนตามข้อกำหนด

5. LINK ADVANCED FIBER OPTIC CABLING (LAFC)
    เจาะลึก เรื่องระบบ FIBER OPTIC, MPO วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาจากการติดตั้ง เพื่อเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้มาประยุกต์ และติดตั้งกับงานระบบ FIBER OPTIC ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน Open Cabling เจาะลึกรายละเอียดสายสัญญาณ FIBER OPTIC และเทคโนโลยี MPO พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติการเชื่อมต่อ เพื่อการติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเรียนรู้การติดตั้งอุปกรณ์พักสายร่วมกับตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT 
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LBFC 

เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- เรียนรู้มาตรฐานสายสัญญาณระบบ FIBER OPTIC
- เรียนรู้การติดตั้งสายสัญญาณระบบ FIBER OPTIC ตามมาตราฐาน
- เรียนรู้เทคโนโลยีระบบ MPO for DATA Center
- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อ การติดตั้งใช้งานระบบ FIBER OPTIC และการติดตั้งอุปกรณ์ สายสัญญาณร่วมกับตู้เก็บอุปกรณ์ 19” RACK

รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
- ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนตามข้อกำหนด

6. LINK FTTX/PON CABLING SOLUTION (LFPS)
    เจาะลึก ระบบ LINK FTTx/PON SOLUTION และเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ FTTx/PON เพื่อสามารถนำไปออกแบบ ติดตั้ง เชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ส่วนประกอบโครงสร้างที่สำคัญของการสื่อสาร FTTx/PON โดยเฉพาะระบบสายสัญญาณที่ใช้ใน FTTx/PON เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบ LINK FTTx/PON Solution รวมถึงการเลือกใช้สายสัญญาณ Fiber Optic อุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติการเชื่อมต่อ เพื่อการติดตั้งใช้งานภายในบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม และสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT 
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LBFC, LAFC

เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- เรียนรู้ Introduction to FTTx/PON
- เรียนรู้เทคโนโลยีปละมาตรฐานของระบบ FTTx/PON
- เรียนรู้ Infrastructure of FTTx/PON Topology
- เรียนรู้ LINK FTTx/PON Solution
- Residential, Condominium, Hotel, Office Building
- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อ และการติดตั้งใช้งานระบบ LINK FTTx/PON 

รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
- กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site

7. LINK IP CCTV CABLING & NETWORKING SOLUTION (LCCS)
    เจาะลึก ระบบ LINK CCTV SOLUTION และเทคโนโลยี รวมถึงเรียนรู้การออกแบบ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดกับงาน CCTV ที่ซับซ้อนได้ 


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ IT 
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร Basic และ Advance


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- เรียนรู้ พื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด
- CCTV Camera Specification
- Infrastructure of CCTV Solution
- Analog/IP CCTV Solution
- Conceptual of CCTV Design
- LINK Network Cabling for CCTV Solution
- ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อ การติดตั้งใช้งานระบบ LINK Network Cabling for CCTV Solution (Indoor/Outdoor)


รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site


8. LINK WIRELESS ACCESS POINT  CABLING & NETWORKING SOLUTION (LAPS)
    เจาะลึก ระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ในระบบ WIRELESS ACCESS POINT พร้อมศึกษาแนวทางการออกแบบส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน TIA ที่ใช้ในระบบ WLAN, POE SWITCH เพื่อการใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานระบบเครือข่ายไร้สาย และสายสัญญาณที่ใช้ในระบบ Wireless Access Point พร้อมศึกษาแนวทางการออกแบบระบบสายสัญญาณตามมาตรฐาน TIA พร้อมส่วนประกอบและอุปกรณ์ส่งสัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้กับระบบ WLAN, POE SWITCH เพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบได้อย่างถูกต้อง


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ WiFi, WLAN, PoE Network Switch
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LBLC, LBFC, LBSA+ 


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- Introduction to Wireless LAN System
- Wireless LAN Standard
- Telecommunication Cabling for Wireless AP Standard
- WAP Equipment Outlet Locations
- General Mounting & Installation
- LINK Wireless Access Point Solution
- LINK Networking Solution for WAP


รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site


9. LINK SOLAR ROOF & FARM CABLING SOLUTION (LSCS)
    เจาะลึก ระบบ SOLAR พร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดการติดตั้งทั่วไป และความสำคัญของสาย SOLAR ROOF & FARM  เพื่อการใช้เครื่องมือและการเลือกใช้งานในระบบ SOLAR ที่ถูกต้อง พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่พื้นฐาน ข้อกำหนด และความสำคัญของสาย Solar Cable พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้งาน ส่วนประกอบต่าง ๆ และข้อกำหนดการติดตั้งทั่วไปของระบบ รวมถึงแนวทางการติดตั้ง Solar Roof & Farm เพื่อการเลือกใช้ระบบสาย Solar และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Solar System
หมายเหตุ : บุคคลที่เข้ารับการเรียน ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LBLC, LBFC


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- Introduction to Solar System
- Solar System Components
- Type of Solar System Model
- ข้อกำหนดการติดตั้งทั่วไป
- Solar Cable Wiring System
- แนวทางการติดตั้ง Solar Roof & Solar Farm
- LINK Solar Cable Solution
- Solar Cable Workshop 


รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 16.00 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
กรุงเทพอบรมในรูปแบบ HYBRID (Online/On-site) และต่างจังหวัด อบรมในรูปแบบ On-site


10. LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING  (LCCN)
    เจาะลึก ความสำคัญสายสัญญาณ พร้อมออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นที่ใช้ในบ้านพักอาศัย เพื่อนำสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย ทั้ง สาย LAN สาย Fiber Optic รวมถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ตลอดจนฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ทั้งภาคอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ สื่อสาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- ระบบสายสัญญาณเครือข่ายพื้นฐานและความสำคัญของระบบสายสัญญาณ
- เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
- โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย
- ระบบสายสัญญาณ หัวต่อ สายพ่วง ประเภทต่างๆที่ใช้ในระบบ
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดสายและไร้สายต่าง ๆ
- ภาคปฏิบัติเรื่องการเชื่อมต่อสายสัญญาณ FTTx, LAN และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ


รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 15.30 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง

11. LINK SMART HOME & OFFICE CABLING (LSCA)
    เจาะลึก พร้อมเรียนรู้การออกแบบระบบสายสัญญาณในการรองรับ Smart Home, Smart Office เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบสื่อสารในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ รวมถึงการออกแบบระบบ สายสัญญาณ ตามมาตรฐาน Open Cabling เพื่อการเลือกใช้สัญญาณ LAN  Fiber Optic เพื่อรองรับ Smart Home, Smart Office ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการเลือกใช้ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร 
    นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานต่าง ๆ


เนื้อหาบทเรียนที่จะได้จากหลักสูตร 
- เรียนรู้ระบบสื่อสารในบ้านพักอาศัยและสำนักงานเบื้องต้น
- เรียนรู้มาตรฐานโครงสร้างของระบบสายสัญญาณ Open Cabling ในบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน
- เรียนรู้แนวทางการออกแบบระบบสายสัญญาณเพื่อรองรับ Smart Home, Smart Office 
- เรียนรู้การเลือกใช้สายสัญญาณ ในระบบ Smart Home, Smart Office
- เรียนรู้สายสัญญาณระบบประกอบอาคารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


รูปแบบการอบรม
09.00 น. – 15.30 น.
- อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
- บรรยายพร้อมสาธิตและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง