ประกาศ เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) รายที่ 1

    เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติงานที่ ชั้น 2 ห้อง IPOWER อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและมีผลยืนยันจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2564 และได้รอเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดังนี้

1. ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทุกจุดสัมผัสภายในอาคารอินเตอร์ลิ้งค์อย่างเร็วที่สุด 

2. ให้พนักงานท่านอื่นๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงหยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

    บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) บริษัทฯ ได้นำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยของบริษัทฯ มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-666-1111 ต่อ 221 ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564