ประกาศ เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศ
เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


    เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับรายงาน ว่ามีพนันงานของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติงานบนชั้น 2 ตึก LAB ณ R&D Center ถนนกาญจนาภิเษก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 และได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว โดยพนักงานคนดังกล่าวได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ในวันที่ 11 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่พนักงานได้ลาหยุดพิเศษเทศกาลสงกรานต์ไปตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ประกาศ พนักงานยังไม่ได้กลับมาเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดดังนี้ 


1. ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทุกจุดสัมผัสภายใน R&D Center

2.ให้พนักงานท่านอื่นๆ ที่อาจมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงหยุดปฏิบัติหน้าที่และกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและดูและอย่างใกล้ชิด


    บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกัน การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ได้นำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยของบริษัทฯ มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทฯ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-666-1111 ต่อ 221 ได้ในวันและเวลาทำการ


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564