อยากทดสอบสาย LAN จ่ายค่าติดตั้งก็แพง เอ๊ะ! ทำไมไม่ผ่าน

    การเลือกซื้อสายสัญญาณเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ใช้งาน (end user) เพราะสายสัญญาณเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับอาคารเป็นสิบๆ ปีอย่างน้อย ดังนั้นหากเราเลือกสายสัญญาณที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้งาน ก็จะส่งผลกระทบในอนาคต เช่น ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ, ติดตั้งได้ระยะทางที่สั้นกว่ามาตรฐาน, ไม่รองรับ PoE, ทดสอบไม่ผ่าน ส่งงานไม่ได้ เป็นต้น


    หลายต่อหลายครั้ง ที่ผู้รับเหมาเลือกใช้ สาย LAN ที่ไม่มีคุณภาพ โดยที่ลูกค้าอาจจะไม่ทราบ เมื่อถึงเวลาทดสอบสาย แน่นอนว่าผลการทดสอบไม่มีทางผ่านมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งปัญหาที่พบเจอบ่อยๆ มีดังนี้


Return Loss (RL) : เป็นค่าการลดทอนในสายสัญญาณ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานภายในสาย อาจเกิดจากการต่อสายที่ไม่ถูกวิธี, การยืดสาย, การพับหักงอของสาย, การเกิดคราบออกไซด์ที่ขั้วของหัว RJ45 หรือ Outlet, การใช้วัสดุทองแดงเกรดต่ำ, การใช้สายอลูมิเนียมเคลือบทองแดง (สาย CCA) และอีกหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้สายมีความต้านทานเปลี่ยนไป ส่งผลให้สัญญาณสะท้อนกลับ และลดทอนสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องส่ง


ค่า RL โดยมาตรฐาน (Channel Test)

- CAT 5E กำหนดให้ค่า RL ต้องไม่น้อยกว่า 10dB@100MHz

- CAT 6 กำหนดให้ค่า RL ต้องไม่น้อยกว่า 8dB@250MHz

- CAT 6A กำหนดให้ค่า RL ต้องไม่น้อยกว่า 6dB@500MHz


Near End Crosstalk (NEXT ) : คือ ค่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการรบกวนข้ามคู่สายกัน โดยการรบกวนนี้จะเกิดมากที่สุดบริเวณด้านใกล้ที่สุดจากจุดที่วัด ซึ่งเมื่อกระแสไหลผ่านตัวนำสัญญาณ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ บริเวณ ซึ่งจะสร้างสัญญาณรบกวนบนตัวนำที่อยู่ติดกัน และเมื่อความถี่สูงขึ้น ผลกระทบของสัญญาณรบกวนดังกล่าวก็จะมากขึ้น การตีเกลียวกันของคู่สายจะช่วยหักล้างสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดค่า NEXT มักจะเกิดจากการคลายเกลียวของคู่สายมากเกินไป บริเวณ Outlet หรือ Patch Panel หรือการที่สายสัญญาณถูกดึงด้วยแรงดึงมากเกินไปในขณะที่ทำการติดตั้ง


ค่า NEXT โดยมาตรฐาน (Channel Test)

- CAT 5E กำหนดให้ค่า NEXT ต้องไม่น้อยกว่า 30.1dB@100MHz

- CAT 6 กำหนดค่า NEXT ต้องไม่น้อยกว่า 33.1dB@250MHz

- CAT 6A กำหนดค่า NEXT ต้องไม่น้อยกว่า 26.1dB@500MHz


    ดังนั้น การเลือกใช้สายสัญญาณที่มีคุณภาพ ถือเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แบรนด์ LINK เรากล้าตอกย้ำและรับประกันถึงสินค้าคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ INTERTEK พร้อมรับประกันสินค้าถึง 30 ปี