LINK Network Switch : 2 Feature ง่ายๆ ที่เราควรรู้

ทำความรู้จักกับ Feature ง่ายๆ ของอุปกรณ์ LINK Network Switch ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

Feature แรกที่เราจะแนะนำก็คือ auto-negotiation เพราะเนื่องจากปัจจุบัน Network Switch ที่ใช้งานมีหลายความเร็วตั้งแต่ 10Mbps 100Mbps 1000Mbps ซึ่งแต่ละความเร็ว ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง เวลาที่ Network Switch ต่างความเร็วแต่ต้องใช้งานร่วมกันจึงเกิดปัญหา ดังนั้น Network Switch จึงมีฟังก์ชั่นนี้เพื่อปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจะเขียนย่อๆ ว่า 10/100Mbps หรือ 10/100/1000Mbps ก็เป็นที่เข้าใจ


Feature ที่ 2 ก็คือ auto-MDI/MDIX ซึ่งในการเชื่อมต่อระหว่าง Network Switch โดยใช้สาย LAN (UTP) ปกติจะต้องใช้สายชนิดสายไขว้ (Crossover) ดังนั้นเวลาใช้งานจะค่อนข้างยุ่งยาก เพราะไม่ค่อยมีสายประเภทนี้ใช้งานกันสักเท่าไร Network Switch จึงมีวงจรเพื่อปรับสายไขว้ให้กลับมาเป็นสายตรง หรือปรับสายตรงกลับเป็นสายไขว้ได้ เราจึงสามารถใช้สาย LAN (UTP) ปกติ ชนิดแบบตรงแทนได้เลย


สนใจสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-666-1111
Line@ : http://bit.ly/interlinkfan
Website : www.interlink.co.th