การใช้ VLAN เข้ามาช่วยบริหารจัดการ และ Network Switch ของ LINK รุ่นไหนบ้างที่รองรับ VLAN

VLAN เป็นความสามารถบน Switch ที่ช่วยในการจัดแยกหรือแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อบนเครือข่าย (Network) เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานอยู่บนเครือข่าย มีการเชื่อมต่อสื่อสารกัน เหมือนราวกับว่าอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อบนสายเส้นเดียวกัน อีกทั้งทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของ Broadcast Domain และสามารถแยก Broadcast Domain ออกได้เป็นหลายๆ กลุ่ม โดยอาจจะแบ่งกลุ่มการใช้งานออกเป็นแผนกตามโครงสร้างขององค์กร โดยจุดประสงค์ของการแยก Domain ออกเป็นกลุ่มนี้ ก็เพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ต่าง Domain ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย รวมทั้งสามารถเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายอีกด้วย

ประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับจากการทำ VLAN บนเครือข่ายมีอะไรบ้าง ?
- การใช้ VLAN ในการแบ่งกลุ่มการใช้งาน จะช่วยลดจำนวน Broadcast Traffic ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่าย อีกทั้งช่วยป้องกันการ Flooding ภายในเครือข่าย
- ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เพราะแต่ละ VLAN ไม่สามารถสื่อสารกันได้
- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง VLAN อื่นๆ เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบนพอร์ท (Port) ของ Switch ให้อยู่ภายใน VLAN ที่กำหนด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการย้าย Switch หรือสายใดๆ
- สามารถรองรับการขยายตัวของระบบ Network ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ง่าย เนื่องจากการออกแบบระบบที่ไม่ได้ยึดติดกับทางกายภาพ
- สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้ง่ายขึ้น


อุปกรณ์ Network Switch ของ LINK ที่รองรับการทำ VLAN มีรุ่นไหนบ้าง?

PG4010, PG4026 
Highlight Feature
- บริหารจัดการ (Manage) ผ่านทาง Web Browser
- MAC address: 8K, 16K
- Switching Capacity: 20 Gbps, 56 Gbps
- สามารถวางโต๊ะและติดตั้งในตู้ Rack
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร (0-45°C)
- รองรับมาตรฐาน RoHs, CE และ FCC


PSG5124, PSG5008
Highlight Feature
- บริหารจัดการ (Manage) ผ่านทาง Web Browser
- MAC address: 8K, 16K
- Switching Capacity: 20 Gbps, 56 Gbps
- รองรับ PoE, PoE+
- ทุก Ports รองรับการใช้งาน PoE
- สามารถวางโต๊ะและติดตั้งในตู้ Rack
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร (0-45°C)
- รองรับมาตรฐาน RoHs, CE และ FCC


UT1319A
Highlight Feature
- บริหารจัดการ (Manage) ผ่านทาง Web Browser
- Hardened Type รองรับการติดตั้งในตู้ Rack กลางแจ้ง ทนทานต่อความร้อน สภาพอากาศ และการใช้งาน 24 ชั่วโมง