รวม 7 หลักสูตรฝึกอบรมจาก LINK

    ตอกย้ำความเป็น NO.1 ทั้งสินค้าและบริการ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมฟรี ปี 2020 จาก LINK ซึ่งในปีนี้เราได้ปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างเทคโนโลยีสายสัญญาณ (Network Cabling) และเพิ่มคอร์สใหม่ๆ เข้ามา รวมเป็น 7 หลักสูตร และแถมอีก 1 หลักสูตรสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา พร้อมจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่กันเหมือนเดิม เพิ่มเติมด้วยระบบออนไลน์สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง ก็ยังสามารถเรียนได้
                
    หลักสูตรทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้น จนถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกสายงานตั้งแต่ บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง, ผู้ดูแลระบบสายสัญญาณ, เจ้าหน้าที่ IT, วิศวกรผู้ออกแบบ (Designer), วิศวกรควบคุมงาน (Consultants), IT Manager, วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์

และที่สำคัญที่สุด ทุกหลักสูตรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก หลังจบการอบรมทุกหลักสูตรอีกด้วย

1. LINK Basic Cabling System Plus (LBC+)

    เริ่มด้วยคอร์สเบื้องต้น กับหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, Fiber Optic, CCTV, Solar Cable, Security & Control System และการเลือกตู้ 19” Rack สำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : บุคคลทั่วไป, พนักงานขายและการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT (บุคลากรที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน)
หัวข้อการอบรม
- ความสำคัญของระบบสายสัญญาณและพื้นฐานของระบบสายสัญญาณในระบบเครือข่าย
- การเลือกใช้สายสัญญาณสื่อสารในระบบ LAN ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การเลือกใช้สายสัญญาณสื่อสารในระบบ FIBER OPTIC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การเลือกใช้สายสัญญาณสื่อสารในระบบ COAXIAL สำหรับกล้อง CCTV เคเบิ้ลทีวี (CATV) และจานดาวเทียม
- การเลือกใช้งานอุปกรณ์ LINK Networking Product ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- การเลือกใช้ตู้ใส่อุปกรณ์ 19” RACK สำหรับใส่อุปกรณ์ Network และ Computer
- การเลือกสายสัญญาณเพิ่มเติม ได้แก่ Solar Cable, Fire alarm, Building Automation, Security & Control, multi-core cable, multi-pair cable, Speaker Cable
- Q & A


2. LINK Advanced Copper Cabling Plus (LAC+)

    เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ มาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ได้แก่ ระบบ Open Cabling และเจาะลึกระบบสายสัญญาณทองแดงทุกประเภท ทั้ง LAN, CCTV, TELEPHONE, SOLAR, FIRE ALARM, BAS CONCEPT โดยเน้นตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568.2-D รวมถึงการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ และสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจการทดสอบระบบสายสัญญาณถูกต้องตามมาตรฐาน เน้นการเจาะลึกระบบสายสัญญาณที่ใช้ทองแดงอย่างแท้จริง

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : ช่างเทคนิคและติดตั้ง วิศวกร ผู้ดูแลระบบสายสัญญาณ หรือเจ้าหน้าที่ IT ที่ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LINK Basic Cabling System Plus (LBC+) มาแล้ว และสนใจจะเจาะลึกระบบสายสัญญาณแบบทองแดงทุกประเภท
หัวข้อการอบรม
Open Cabling Concept and Copper Cabling Standard
- LAN Cabling Systems
- CCTV Cabling Systems
- Telephone Cabling Systems
- Solar System
- Fire Alarm System
- BAS and Control System
- LAN Termination & Test Workshop
- CCTV Termination & Test Workshop
- Q&A


3. LINK Advanced Fiber Optic Cabling Plus (LAF+)

    การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ Fiber Optic, FTTH, MPO การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง และสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์พักสายได้อย่างถูกต้องทั้ง สาย Fiber Optic, FDU, เครื่องมือ อื่นๆ ซึ่งเน้นเจาะลึกระบบสายสัญญาณ Fiber Optic อย่างถ่องแท้

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : ช่างเทคนิคและติดตั้ง วิศวกร ผู้ดูแลระบบสายสัญญาณ หรือเจ้าหน้าที่ IT ที่ควรมีพื้นฐานหลักสูตร LINK Basic Cabling System Plus (LBC+) มาแล้วและสนใจจะเจาะลึกระบบสายสัญญาณ Fiber Optic ทุกประเภท
หัวข้อการอบรม
Fundamental of Fiber Optic and Open Fiber Optic Cabling
- Fiber Optic Structure Cable & Application
- FTTH Cabling Systems
- Fiber Optic MPO Solution of Data Center
- Application of Fiber Optic Cable Installation
- Fiber Optic Analysis & Commissioning
- Fiber Optic Termination Workshop
- Fiber Optic Testing Workshop
- Q&A


4. LINK Design & Apply Networks Cabling (LDAC)

    หนึ่งในหลักสูตรใหม่ของ LINK ที่จัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งาน รวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน การวิเคราะห์ คุณสมบัติต่างๆ เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : วิศวกรผู้ออกแบบ (Designer), IT Manager, วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรควบคุมงาน(consultants)  * ควรผ่านหลักสูตร LBC+, LAC+, LAF+, LBS และ LAS มาก่อน
หัวข้อการอบรม
Introduction to Network Cabling Standard & Standard Update
- Structure of Networks Cabling Standard
- Network Cabling Design Concept
- Network Equipment Standards
- Network Equipment Design Concept
- Network Cabling Design & Network Equipment Design Applying
- Practice & Case study
- Q & A


5. LINK Basic Network Switch (LBS)

    หลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะการเชื่อมต่อและประเภทของเครือข่ายเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบเครือข่าย และการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : บุคคลทั่วไป, พนักงานขายและการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT (บุคลากรที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน)
หัวข้อการอบรม
มาตรฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Open Cabling Standard)
- โครงสร้างและชนิดของระบบเครือข่ายเบื้องต้น
- มารู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง?
- พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายคืออะไร?
- LINK Networking Product ตอบโจทย์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างไร?
- เรียนรู้กับเทคโนโลยี PoE ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย LAN ให้เป็นสาย F.O. ไม่ยากอย่างที่คิด !
- การเลือกใช้งานอุปกรณ์ LINK Networking Product ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- Q & A


6. LINK Advanced Network Switch (LAS)

    ต่อเนื่องกับเรื่อง Network Switch สำหรับคอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีแบบเจาะลึก อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Network Switch, PoE Switch, Mini Gbic, Media Converter รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : เจ้าหน้าที่ IT, วิศวกรขาย, วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์, ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจเทคโนโลยีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  * ควรผ่านหลักสูตร LINK Basic Network Switch (LBS) มาก่อน
หัวข้อการอบรม
Network Fundamental
- Standards & Technology of computer networking equipment
- OSI Model, TCP/IP Model, MAC Address, IP Address
- Network Switch, PoE Switch, L2, L3
- Mini Gbic, Media Converter, Access point, WiFi-Router
- Power over Ethernet Technology(PoE)
- LINK Networking Products features & Solution
- Q&A


7. LINK Total Network Cabling Solution (LTNS)

    หลักสูตรสุดท้าย เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายของ LINK ไปติดตั้งใช้งานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเอาไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานใหม่ๆ ได้ นำเอาความรู้ไปออกแบบเสนอโซลูชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าหรือองค์กรได้อย่างถูกต้อง

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : ช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่ IT วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุม, IT Manager และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง  * ผู้เข้าอบรมควรผ่านหลักสูตร LBC+, LBS, LAC+, LAF+, LAS มาก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม
หัวข้อการอบรม
- Networks Cabling & Network Switch Standard Overview
- Networks Cabling & Network Switch Overview
- Networks Cabling Solution Design
- Network Switch Solution Design
- Networks Cabling System in Office Building Workshop
- Outdoor CCTV Solution Workshop
- Analog CCTV & Digital Signage on F.O. Solution Workshop
- Q & A


8. LINK Campus Cabling (LCC)

    ปิดท้ายด้วยหลักสูตรพิเศษ สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, ระบบ Fiber Optic อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Switch, PoE Switch, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ และ Access point

ใครเข้าอบรมได้บ้าง ? : นักเรียน นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อการอบรม
ความสำคัญของระบบสายสัญญาณและพื้นฐานของระบบสายสัญญาณในระบบเครือข่าย
- สายสัญญาณสื่อสารระบบ LAN Network Cabling
- FIBER OPTIC สายสัญญาณที่ดีที่สุด วันนี้และอนาคต
- มารู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ว่ามีอะไรบ้าง?
- พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายคืออะไร?
- เรียนรู้กับเทคโนโลยี PoE ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย LAN ให้เป็นสาย F.O. ไม่ยากอย่างที่คิด
- LAN Termination Workshop
- Q & A