อินเตอร์ลิ้งค์ ปรับกลยุทธ์บุกสื่อออนไลน์ ขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้าง หลายธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ในวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วันอย่างใกล้ชิด มองโอกาสในวิกฤติ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ที่จะเป็นแต้มต่อและช่วยรักษาโอกาสทางการค้าในช่วงเวลาความท้าทายนี้ (อ่าน : กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจไม่กระทบธุุรกิจ) ในส่วนของการทำงาน บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือและวิธีการทำงานเพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ เช่น การประชุมภายในของบริษัทฯ ที่นำเทคโนโลยี Video Conference เข้ามาช่วยในการสื่อสาร การวางแผนสต็อกสินค้าด้วยการจัดการโลจิสติกส์ระบบ AI (Articial Intelligence) ควบคู่กับ Manually ช่องทางการสื่อสารและสั่งซื้อสินค้าที่เน้นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น และกิจกรรมสนับสนุนการส่งสินค้าให้ลูกค้าและคู่ค้าอย่าง “คุณสั่ง เราส่ง” ในกรณีที่ไม่สามารถไปส่งสินค้าด้วยตนเองได้

    รวมถึงกิจกรรมสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นงานแสดงสินค้า ROADSHOW กิจกรรมงานสัมมนาและคอร์สฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ทางธุรกิจให้แก่คู่ค้าและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง (อ่าน : รวม 7 หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรี)

    กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกภาคธุรกิจของประเทศไทย ในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ เราพร้อมที่จะเคียงข้างและก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดระดับโลกไปด้วยกัน