เก็บภาพบรรยากาศงานสัมมนา LINK Network SWITCH for Next Generation

    เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานสัมมนา LINK Network SWITCH for Next Generation ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ Intent-Based Networking ร่วมกับวิทยากรจากทางอินเตอร์ลิ้งค์ฯ โดยภายในงานมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 150 ท่าน