Cabling and Networking Contest#10

สถานที่อบรม
หลักสูตรออนไลน์

วันที่อบรม
01/04/2022 - 01/04/2022 เวลา 08:30:00 - 12:00:00

รายละเอียด
ร่วมรับฟังรายละเอียด โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก #10

-พบกับการแชร์ประสบการณ์การฝึกซ้อม และการเตรียมตัวเข้าแข็งขัน ของแชมป์สุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์กปีที่ผ่านมา

-เผยเคล็ดลับการเข้าแข็งขันที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

-สาธิตวิธีการเข้าหัว และเลือกใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ


เหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขัน

และนิสิตนักศึกษา ที่สนใจสร้างประสบการณ์สุดท้าทาย ในการแข่งขันยกกำลัง10 ที่จะลังจะเริ่มขึ้นทั่วประเทศ เร็วๆนี้

ผู้เข้าอบรม
1000

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ทำการลงทะเบียน