เราเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (ต้องการผู้บริหารและบุคลากรที่ต้องการทำงานกับองค์กรใหญ่ มีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างองค์กร ให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน) ท่านสามารถส่งใบสมัครงานได้ที่ อีเมล์ personnel@interlink.co.th